1971

Spaanse gastarbeiders bewonen het claraklooster

 Na opheffing van het klooster werd het gebouw in de jaren zeventig gehuurd door een steenfabriek en in gebruik genomen als pension voor haar Spaanse gastarbeiders. De jonge mannen, veelal afkomstig uit arme afgelegen dorpen, werkten overdag hard in de steenfabriek. Met tientallen aten en slapen ze in het voormalige klooster; soms stonden er wel drie bedden in een cel. Op zondag werden er in de kapel nog wel Spaanse missen gehouden en er werd zelfs een Spaans huwelijk ingezegend, maar het kloostercomplex, bijna een eeuwlang nauwgezet en liefdevol door de zusters verzorgd, werd toch grotendeels aan haar lot overgelaten. Eind jaren zeventig kocht projectontwikkelaar Wilma het klooster met de bedoeling het pand te slopen en er nieuwe appartementen neer te zetten. De steenfabriek werd de huur opgezegd. In afwachting van de sloophamer kreeg het zo goed als leegstaande pand nog een laatste bestemming, die tevens haar redding zou betekenen.