Betrokkenheid en meedoen

BETROKKENHEID EN MEEDOEN

 

Meedenken en beslissen in de algemene ledenvergadering (ALV)

In de ALV bespreken we uiteenlopende onderwerpen en worden de besluten genomen. Dat gaat over zaken die alle bewoners aangaan en varieert van de aanschaf van een grasmaaier, de inrichting van de parkeerplaats toot het woonbeleid. Er zijn ongeveer 4 tot 5 ALV's per jaar waaraan alle bewoners geacht worden deel te nemen. Onderwerpen en voorstellen worden van tevoren breed verspreid, zodat je oo via machtiging kunt stemmen als je echt niet aanwezig kunt zijn,

 

Meedoen aan commissie en werkgroepen

Er zijn een aantal commisies en werkgroepen. Aan nieuwe bewoners wordt gevraagd daarin een aandeel te leveren. Wat je kiest kan afhangen van de beschikbare tijd, je interesse of talent. Er is voor elk wat wils. Hieronder een opsomming van de huidige groepen.

COMMISSIES/WERKGROEPEN WAT DOEN ZE?
Activiteitenorganisatie

Eenmaal per jaar is er een opruimdag om te voorkomen dat de opslagruimes gaan uitpuilen. Dat vraagt een hoop georganiseer en mobilisatie van menskracht. Maar er gebeurt meer, zoals het organiseren van een rommelmarkt, de open monumentendag, het nieuwjaarsfeest of andere Clarafeesten. Deze groep gaat daarmee aan de slag.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een peningmeester en algemene leden. Zij vergaderen eenmaal per maand, handelen de dagelijkse zaken af en onderhouden het contact met de verhuurder Brabant wonen (uigezonderd zijn huurzaken van individuele bewoners.) Zij delegeren taken naar de betrokken werkgroep(en) en onderhouden ook de contacten daarmee. Belangrijke onderwerpen leggen ze voor aan de ALV
Containerrooster
Iedere bewoner heeft een aantal weken containerdienst. Jaarlijks wordt een nieuw rooster gemaakt waarop staat wanneer het jouw beurt is om de containers buiten en ook weer binnen te zetten.
Claranetwerk
Deze groep beheert het adsl netwerk in de Clara, verhelpt storingen en zorgt voor nieuwe aansluitingen.
Financiele administratie Deze groep zorgt ervoor dat alle inkomsten en uitgaven worden geboekt en maakt jaarlijks de balans op.
Huurbeleid
Om onze eigen belangen als huurders zoveel mogelijk te behartigen volgen de leden van deze groep de landelijke en lokale huurontwikkelingen en het huurbeleid van onze verhuurder Brabant wonen. Wij zijn lid van de woonbond die regelmatig nieuwe informatie stuurt.
   
Ledenbestand  
Deze groep beheert de ledenlijst en hun bereikbaarheidsgegevens.
Lief leed en lol  
Deze groep zorgt op verzoek van het bestuur voor attenties, bijvoorbeeld als iemand zich extra heeft ingezet, bij langdurige ziekte , of als mensen uit de Clara vertrekken of hier komen wonen.
Museum vitrine kapel  
Deze groep zorgt voor het inrichten en beheren van de glazen vitrine aan het carré met informatie en herinneringen aan de voormalige zusters en / of Clarabewoners.
Notuleren
Deze groep verzorgt de notulen van de maandelijkse bestuursvergaderingen en de ALV's.
Onderhoud algemeen
Deze groep zorgt voor het inventariseren van gebreken / klussen in de gemeenschappelijke ruimtes en regelt de reparaties met Brabant wonen.
Onderhoud kapel
Deze groep zorgt voor het opknappen van de kapel
Panelcommissie
Soms is het nodig iets goed uit te zoeken alvorens de ALV zich over de kwestie buigt. Deze groep roept op verzoek van het bestuur een aantal bewoners bij elkaar die een kwestie voorbereiden en een advies aan het bestuur geven.
Parkeren
Deze groep sorgt voor de administratie van de vergunningen en een binnen / buiten parkeerrooster voor de autobezitters.
Schoonmaak
Deze groep onderhoud het contact met de poetsers en de schoonmaakorganisatie.
Smoelenboek
De groep houdt het digitale fotoalbum van de bewoners bij.
Tuingroep
Deze groep bestaat uit iedereen die tuiniert in de Clara.
Verhuur kapel
Aanspreekpunt voor informatie, gebruik en verhuur van de kapel. Zorgt voor reserveringen, administratie en facturering.
Voorzitter ALV  
Het voorzitten van de ALV rouleert tussen de mensen die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld.
Wasserette  
Deze groep zorgt voor de inkoop van waspoeder, onderhoud van de machines, schoonmaak van de wasserette, administratie en facturering aan de gebruikers.
Weggeeftafel in de hal  
Onder het prikbord bij de voordeur staat een weggeeftafel. Deze groep draagt zorg voor de orde op de tafel. Spullen verdwijnen naar de kelder of naar de container. De rommelmarkt wordt regelmatig gebeld om de kelderspulletjes op te halen.
Wooncommissie  
Deze groep beheert de wachtlijst, geeft informatie aan aspirant bewoners en organiseert open dagen. Ze zorgt ook voor de procedures rond het vrijkomen van een woning.